Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 1

PicoSolutionsGroup

Spaghetti Portioner

Spaghetti Portioner

Κανονική τιμή $6.99 USD
Κανονική τιμή Τιμή έκπτωσης $6.99 USD
Έκπτωση Εξαντλήθηκε
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

The 4-Person 3D Printed Spaghetti Portioner is a revolutionary kitchen gadget designed to simplify meal preparation for pasta lovers. Crafted using cutting-edge 3D printing technology, this portioner boasts a unique, ergonomic design that allows for the easy measuring of spaghetti servings for four individuals. Its compact and lightweight structure is made from food-safe materials, ensuring durability and safety for everyday use.

This innovative tool features four distinct measuring holes, each calibrated to dispense the perfect amount of spaghetti for one person. The user-friendly design eliminates the guesswork from portioning, making it an essential tool for families or small gatherings. Its sleek, modern aesthetic not only serves a practical function but also adds a touch of sophistication to any kitchen decor.

Easy to clean and dishwasher safe, the 4-Person 3D Printed Spaghetti Portioner is a testament to the possibilities of 3D printing technology in enhancing kitchen efficiency and culinary creativity. Whether you're a seasoned chef or a novice cook, this portioner ensures that every pasta dish is perfectly portioned, promoting a balanced diet and reducing food waste.


Προβολή όλων των λεπτομερειών